Historie Purkyňovy nadace

Dne 22. února 1992 v roce 700. stého výročí udělení práva magdeburského Libochovicím, byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v Libochovicích narodil 17. prosince 1787.


  Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopic, přednosta Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15 starostů z Libochovicka a řada dalších významných osobností. Dne 25.4.1998 proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady, Čížkovická cementárna a.s. a Narcis a.s. Novosedlice složily rovným dílem nadační jmění ve fin. prostředcích

510 000,- Kč

Dne 17.11.1999 byly Purkyňově nadaci doručeny z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR fin. prostředky z Nadačního investičního fondu NIF 1. etapy jako navýšení nadačního jmění ve výši

5 389 000,- Kč

Dne 7.3.2002 byly Purkyňově nadaci doručeny finanční prostředky z přídělu II. etapy dělení Nadačního investičního fondu (NIF) v 1. tranži


12 217 000,- Kč

Dne 20.3.2003 byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce

 4 100 000,- Kč

Dne 14.7.2003 vložila do majetku Purkyňovy nadace nemovitosti Jana Černá v hodnotě


1 951 260,- Kč

Dne 18.12.2003 byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce

 3 093 000,- Kč

Dne 18.3.2004 vklad manželů Černých

23 559 380,- Kč


  Dne 30.11.2004 byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce

7 192 000,- Kč

Celkové nadační jmění je složeno z 510.000,- Kč základního nadačního jmění, 1.951.260,- Kč hodnoty nemovitosti VALDEK, 23.559.380,- Kč nemovitosti čp.11 a 61 a 31.991.000,- Kč z prostředků NIF.

Dne 20.9.2006 byly Purkyňově nadaci doručeny prostředky z Nadačního investičního fondu v částce
                                                    1 576 000,- Kč
Po provedeném pořízení nemovitostí, ocenění nemovitostí v souladu s právními předpisy pro zápis do nadačního rejstříku znaleckými posudky činí výčet majetku:

zakladatelské jmění: 510.000,- Kč
zemědělské pozemky 976.000,- Kč
vlastní jmění - Slatina čp. 11 a 61 28.024.000,- Kč
jmění NIF - Slatina čp. 12 36.000.000,- Kč

Celkové jmění nadace 65.510.000,- Kč